marinknezovic.info
Izvori za doba vladavine Vladislava II. Jagelovića od 1490. – 1516.
Izvori za doba vladavine ugarsko-hrvatskog kralja Vladislava II. prema Vjekoslav Klaić, Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. stoljeća, knjiga druga, Vladanje kraljeva iz raznih p…