marinknezovic.info
Svijet pred 2. svjetski rat
Fotografije potječu iz atlasa Luigi Visantini, Nuovo atlante geografico metodico, Novara 1941.