marinknezovic.info
Tade Smičiklas: Život i djela Dra. Franje Račkoga
Tadija Smičiklas (1843. – 1914.), povjesničar. Autor prve moderne sinteze hrvatske povijesti (Poviest hrvatske). Uredio je i 11 svezaka “Diplomatičkog zbornika kraljevina Hrvatske, Dalm…