marinknezovic.info
Bare Poparić: Povijest senjskih uskoka
Bare (Bartul) Poparić (1865. – 1948.), povjesničar, talijanist i svećenik. Prvenstveno s bavio poviješću pomorstva i djelom Ivana Lučića. Kao dijelom svog istraživanja pomorstva pozornost je …