marinknezovic.info
Personalizirana politika
Sve je manje povjerenje glasača u stranke i njihove programe. Politički analitičari predviđaju zato okretanje biračkog tijela od potrošnih političkih partija prema glasanju za uspješne ili, barem n…