marinknezovic.info
Za Kevinu jamu spremni!
Krš je poseban tip reljefa. Osim njegove površinske bezvodnosti i akumuliranja vode u podzemlju obilježavaju ga različiti oblici u krajoliku poput špilja, kanjona, ponikvi, škrapa, uvala i ponora o…