marinknezovic.info
Antiohijski poučak
Razmatranje o pravu na kritiku kao osnovi na kojoj je utemeljena Crkva.