marijnkrijger.nl
Huis, haar huis
Het is haar huis, haar plek. Ze gebaart huis. Dat lijkt goed te zitten. Toch bedoelt ze niet haar huis, maar ons huis. Haar gebaren zijn steeds beter, haar dialect zorgt soms voor gebaren die op el…