marijnkrijger.nl
De nieuwe WMO-verordening van de gemeente Hilversum en wat de wethouder zei over de fietsvoorziening.
De gemeenteraad van Hilversum behandelde op 4 juli de WMO-verordening. De casus van de fietsvoorziening die wij hebben aangevraagd werd aangestipt door PvdA-raadslid Jacques van Rooijen. Wethouder …