marijakrsmanovic.com
PANEL 11 JAVNI NASTUP MOŽE SVAKO
Svako danas ima svoj tv kanal, da li smo toga svesni? Nastupamo iz trenutka u trenutak, svesno ili ne. Javni nastup se uvukao u svakodnevni život. Na mrežama smo konstantno u ovom ili onom obliku, stojimo pred drugima i prenosimo poruke. Da li smo svesni svog javnog nastupa i koliko