marijakrsmanovic.com
NA NASLONU STOLICE PRETEĆA GOMILA ODEĆE
Ako naslon stolice služi za odlaganje stvari, koja je svrha ormana? Ulazim u različite prostore, susrećem se sa raznolikim ormanima i primetila sam da se u većini prostora nalazi barem jedna stolica za sve i svašta. Uočavam da je ona produžetak ormana na koju se odlaže sve što nema svoje pravo mesto.