mariekeschriks.nl
Gaat verkoop aandelen OostNL aan buitenlands bedrijf ten koste van werkgelegenheid? - Marieke Schriks
Oost NL heeft onlangs haar aandelen in Ferm RFID Solutions verkocht aan een buitenlandse firma. Gaat dit ten koste van de Gelderse werkgelegenheid? Voor mij een belangrijke reden om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. Met geld van het ministerie van Economische Zaken …