marica.org
Sjebani ekolozi
Meni treba jedna posebna kategorija na ovom sajtu. U tu kategoriju bi išla sva ona čuda nemačka na koja se nikada neću navići. Ovaj post bi recimo bio svrstan tamo. Mislim da sam imala 15 godina ka…