marica.org
Ja u Bratislavi
U želji da uštedim neke pare, odlučih ovog puta da za češku vizu apliciram u Bratislavi. Po racionalnom trošenju materijalnih sredstava, tj. planiranju troškova, nikada nisam bila poznata. Tako da …