marica.org
Rapa Nui
Stajala sam već neko vreme ispred Moaia. Gledala sam ga. I gledao je on mene. Stajali smo nepomično, jedno naspram drugog. Bez reči. Bili smo na otvorenoj poljani. Na par desetina metara strma liti…