marica.org
Brno – Prag
Ili bi možda bolji naslov bio mali i veliki gradovi? Jedna od najvećih dilema koja me je mučila pre nego što smo krenuli za Česku bila je upravo na ovu temu, kako se posle dvo milionskog Beograda p…