mariaholm.blog
Hver udviklingsperiode sine behov
Et spædbarn gennemlever sine udviklingstrin på det følelsesmæssige/ cognitive område så vel som det motoriske og vækstmæssige område. Går der kludder i et område, må man gå tilbage og bygge op fra …