margaretterblanche.com
Redelik • Inkswaard
om een of ander rede is ons ontwaak in hierdie spesifieke eeu ‘n hele wye tydlyn maar hiérdie is ons dag iets te laat en iets te doen netnou, is dit nag om een rede en geen ander is ons in hierdie eeu geplaas en wonderbaar gered met Goddelike hand met een doel en …