margaretterblanche.com
Die Land van Praida - Margaret Terblanche - Inkswaard
Meeste van my stories, asook my huidige storie-in-wording Die Troue Kroon, speel in die fiktiewe land Praida af. Vandag gee ek julle ‘n kykie...