marekkremer.wordpress.com
ZROBIĘ TO ZA TYLE – aplikacja społecznościowa
Trochę kontrowersyjny pomysł, ale pogdybać można…;) ZrobieToZaTyle-prezentacja-PL