mardelumes.org
Manifesto galego contra o bloqueo e as sancións a Venezuela
#NoMoreTrump Manifesto galego contra o bloqueo e as sancións a Venezuela Mar de Lumes - Comité Galego de Solidariedade Internacionalista, como organización que defende a soberanía dos pobos e denuncia as prácticas e estruturas imperialistas, promovemos o seguinte Manifesto galego contra o bloqueo e as sancións a Venezuela Desde