mardelumes.org
Galiza con Bolivia. Contra o Golpe de Estado
Galiza con Bolivia. Contra o Golpe de Estado Diante dos graves acontecementos que atravesa o Estado Plurinacional da Bolivia, desde Mar de Lumes facemos público o seguinte comunicado. O pasado 20 de outubro, nunha xornada eleitoral con ampla participación popular e sen incidentes, millóns de bolivianas e bolivianos escolleron a