mardelumes.org
Venezuela é do pobo, non da oligarquía! Comunicado tras a vitoria electoral de Nicolás Maduro nas eleccións presidenciais de 2018 
Venezuela é do pobo, non da oligarquía! Comunicado de Mar de Lumes tras a vitoria electoral de Nicolás Maduro nas eleccións presidenciais de 2018 Venezuela está de noraboa. As eleccións presidenciais deste 21 de Maio deitaron o resultado necesario para que continúe a se consolidar o proceso revolucionario e emancipador que comezou Hugo Chávez