marcusampe.wordpress.com
De Europese Unie – de Milieu-uitdagingen en uw stem
Milieu-uitdagingen zijn alomtegenwoordig. Zo moet het verlies aan biodiversiteit dringend een halt worden toegeroepen, en moet de kwaliteit van lucht, water en bodem dringend worden verbeterd, om m…