marcusampe.wordpress.com
Genitale verminking niet langer een louter Afrikaans probleem
Doordat er onder de volkeren een grotere verschuiving plaats grijpt komen specifieke cultuurproblemen ook in onze contreien voor. N-VA-vrouwen Assita Kanko en Anneleen Van Bossuyt organiseerden din…