marcusampe.wordpress.com
Eigendomsrecht, welvaarttaks en waardigheidsrecht
Aanvullend op enkele hoofdstukken over de Armoede in Vlaanderen Volgens het Belgisch Burgerlijk Wetboek Boek 5 Artikel 1 is het eigendom het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan h…