marcoraaphorst.nl
Commercieel gebruik - deel1: Publieke Omroep - Marco Raaphorst
Creative Commons gebruikt het symbool NC om aan te duiden wanneer het om niet-commercieel gebruik van een werk gaat. Er is veel discussie over, want wat betekent commercieel gebruik? Mia Garlick van Creative Commons heeft daar een jaar of 2 geleden een mooi document over geschreven. Helaas staat de definitie die onze BUMA/STEMRA hanteert …