marathimanusjagaho.wordpress.com
आम्हाला गर्लफ्रेन्ड नाही…!
आम्हाला गर्लफ्रेन्ड नाही…!आमच्या बाईकच्या मागच्या सीट वर धूळ नेहमीच असते. बसुन बसुन त्यावर एखादा संटा, तर कधी एखादी माशीच बसतेअiणी बाईक पूसण्याचे आम्ही काधिच श्रम घेत नाही.कारण , आम्हाला गर्ल…