marathikathakavita.com
स्मशान …(कथा भाग ३)"कथा कविता आणि बरंच काही!!"
टीप: ही कथा संपूर्णतः काल्पनिक असून याचा कोणत्याही घटनेशी, व्यक्तीशी काहीही संबंध नाही. जरी असे साधर्म्य आढळून आल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा. सदा शिवाच्या मागे मागे चालू लागला. तसेतसे ते कंदील आण…