marathikathakavita.com
स्मशान ...(कथा भाग २) - कथा कविता आणि बरंच काही!!
टीप: ही कथा संपूर्णतः काल्पनिक असून याचा कोणत्याही घटनेशी किंवा व्यक्तीशी काहीही संबंध नाही. तरी कुठे असे साधर्म्य आढळून आल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा. “आबाContinue reading