marathikathakavita.com
स्मशान ..(कथा भाग १)"कथा कविता आणि बरंच काही!!"
टीप: ही कथा संपूर्णतः काल्पनिक असून याचा कोणत्याही घटनेशी ,व्यक्तीशी काहीही संबंध नाही. जरी असे साधर्म्य आढळून आल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा. “आगीच्या या लोटात सार का संपून जातं असेल ?आणि उ…