marathikathakavita.com
एक वचन ..! - कथा कविता आणि बरंच काही!!
“न मी उरले माझ्यात आता तुझ्यात जरा शोधशील का ..?? भाव या मनीचे माझ्या तू नकळत आज ओळखशील का .?? तुझ्याच वेड्या स्वप्नात रमले तिथेContinue reading