maos.gal
Tradución de The Business Model Canvas
Tradución para galego e portugués do "The Business Model Canvas" feita por MaOs