maos.gal
De conversa coas costureiras de Lérez - MaOs
Xornada organizada en Lérez dentro do proxecto do Concello de Pontevedra, A Memoria das Mulleres