mantik.org.tr
Yapay Zekâ ve Formel Ontoloji Atölyesi (26-27 Ekim 2019)
Tanıtım Bilgiye dair tüm pratikler (üretim, aktarım, paylaşım, erişim, kullanım, doğrulama, kuram geliştirme vb.) son iki yüz yıldır radikal bir biçimde değişmiştir. Bu değişim, iletişim teknolojil…