manifold.press
Playlist: Çalgı
Çalgılar zihinde oluşturulan müzikal fikirleri sese dönüştürdükleri gibi kompozisyona malzeme de sunarlar. On bir besteciden, ağırlıklı olarak solo çalgı için bestelenmiş müzikler.