manhvt.wordpress.com
10 phần mềm mã nguồn mở hàng đầu
TTO – Năm 2007 đánh dấu một bước phát triển dài của phần mềm mã nguồn mở. Các cơ quan, tổ chức đã đưa phần mềm nguồn mở vào sử dụng như là một giải pháp tiết kiệm ngân sách. Sau đây là 10 phầ…