manhvt.wordpress.com
Vo^ de^`
Chào các bạn, Tôi thực sự chưa biết đặt tên cho bài viết này như thế nào. Đã lâu lắm rồi không có thời gian để post bài viết lên blog nữa. Hôm nay là bài viết đầu tiên của năm 2009, tôi chia sẻ vớ…