manhvt.wordpress.com
Thủ dâm – Lợi hay hại?
Thủ dâm hiện nay không bị coi là đồi bại hoặc bệnh hoạn như trước nữa mà là một hoạt động tự nhiên. Vấn đề đặt ra là nên xem hành vi này là bình thường hay một bệnh lý. Dù rằng thanh thiếu niên rất…