manhvt.wordpress.com
ESOP – cổ phần ưu đãi cho nhân viên
Trong cuộc cạnh tranh về khả năng trả lương với doanh nghiệp nước ngoài, ESOP được xem là giải pháp hiệu quả trong việc thu hút nhân tài của doanh nghiệp Việt. Phát hành cổ phần ưu đãi cho nhân viê…