manhung.tech
[專欄]芬蘭電訊商儲值卡介紹,5G plan 仲平過香港?
作者: Meego Ng 芬蘭主島共有3間電訊商,分別是 Telia(原籍瑞典)、Elisa(原籍芬蘭)和 D…