mandegardaily.com
واکنش‌ها پس از حملۀ تروریستی در نیوزلند: جهـانیان بـه هشـدارهـای شهیـد احمـدشاه مسعـود توجه نکـردند | ماندگار
دقایقی پس از پایان نماز جمعه، 24 حوت در یکی از مسجدهای کشور نیوزلند، یک مهاجم عیسوی بر نمازگزاران این مسجد با سلاح یورش می‌برد و 49 نمازگزار را از بین می‌برد. مهاجم پیش از یورش بر مسجد، دوربینی را در کلاهش جابه‌جا می‌کند و لحظات حمله را ثانیه‌به‌ثانیه تصویربرداری کرده و به صورت زنده در شبکۀ اجتماعی پخش می‌کند. مهاجم باخود سلاح سیاه‌رنگی را حمل می‌کند که روی آن نوشته‌هایی به خط سفید دیده می‌شود. شماری از شهروندان در واکنش به این حمله گفته اند که قهرمان ملی افغانستان سال‌ها پیش از خطر تروریسم جهان را آگاه ساخته بود، اما جهان به این حرف توجه نکرد. به باور آنان، این عدم توجه باعث گسترش و نفوذ شبکه‌های تروریستی در سطح جهان شده است. شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور سال‌ها پیش در سفر تاریخی‌اش به اروپا از احتمال گسترش و صدمه رساندن جهانی تروریسم هشدار داده بود. از سویی هم، برخی از پژوهشگران و عالمان دین نوشته‌های روی سلاح را رمزگشایی کرده و گفته اند که احتمالاً این حمله ناشی از عقدۀ تاریخی بوده باشد. عبدالکبیر صالحی، پژوهشگر دینی در صفحۀ فیسبوکش زیر عنوانِ «رمزگشایی حملاتِ تروریستیِ