mandegardaily.com
شکایت مسافران بامیان-کابل از افزایش کرایۀ موترها | ماندگار
شماری از مسافران بامیان-کابل از افزایش کرایۀ موترهای مسافربری در این مسیر شکایت دارند. آنان در تماسی با سلام‌وطندار می‌گویند، از یک هفته به این‌سو به علت جنگ و ناامنی در مسیر ولسوالی جلریز میدان‌وردک و افزایش حضور گردشگران به مناسبت جشنوارۀ دمبوره در بامیان، کرایۀ موترها از کابل به بامیان، دوبرابر شده است. هر چند جنگ، ناامنی، سربریدن و گروگان‌گیری یک خطر دایمی برای مسافران بامیان-کابل، از مسیرهای درۀ غوربند ولایت پروان و ولسوالی جلریز میدان‌وردک بوده است، اما از یک هفته به این‌سو به علت جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در جلریز، شاهراه کابل-بامیان بسته‌شده و مسافران از مسیر درۀ غوربند رفت‌وآمد می‌کنند. شماری از مسافران می‌گویند، راننده‌گان به بهانۀ مسافت طولانی مسیر درۀ غوربند، کرایه را دو برابر کرده‌اند. به گفتۀ آنان، پیش از این کرایۀ موترهای مسافربری کوچک از این مسیر 500 تا 600 افغانی بود، اما از یک هفته به این‌سو کرایه به یک هزار تا 1200 افغانی افزایش یافته است. به گفتۀ آنان، کرایۀ موترهای تونس و فلانکوچ که پیش از این بین 300 تا 500 افغانی بود اکنون به 700 افغانی رسیده