mandegardaily.com
بانوانِ برفی افغانستان | ماندگار
این گزارش از زبان «هنریت بیورگ»، یک مربی اسکی نروژی که به 10 بانو و دختر افغانستانی اسکی آموخته، تهیه شده است. او یک مربی اسکی 38 سالۀ اهل ناروی است که برای آموزش اسکی به بانوان، به افغانستان رفته است. این خانم از تجربیاتش می‌گوید. در ابتدا او مجبور بود آموزش خود را در حالی آغاز کند که شاگردانش هیچ لباس ویژه‌یی برای اسکی‌بازی نداشتند، اما او توانست با راه‌اندازی کارزاری، در خرید و تهیۀ لباس اسکی به آن‌ها کمک کند. اسکی‌بازان افغانستان، اهل منطقۀ بامیان هستند. منطقه‌یی که بیشتر جمعیت آن را هزاره‌ها تشکیل می‌دهند. بامیان حدود پنج ساعت از کابل فاصله دارد که خارجی‌ها به دلیل امن نبودن راه‌ها، معمولاً از هواپیما برای تردد بین دو شهر استفاده می‌کنند. منطقۀ بامیان، رشته‌کوه‌های وسیعی دارد که تقریباً 90 درصد این ولایت را در برگرفته است. زمستان در این منطقه به ویژه در مناطق کوهستانی آن بسیار سخت است. همین موجب شده که کوه‌های آن برای اسکی‌بازی محل مناسبی باشد. بسیاری از دامنه‌ها به راحتی از شهر قابل دسترسی است که می‌تواند گزینۀ خوبی برای نوآموزان و مبتدی‌ها باشد. این منطقه همچنین به خاطر این‌که