mandegardaily.com
کرزی هم‌چنان در صـدر فهرست مداخله‌گران انتخابات | ماندگار
در صحنة سیاست بین‌الملل، افشاگری به گونه‌یی که در افغانستان وجود دارد، چندان ناشناخته نیست. سیاست‌مداران کشورهای دموکراتیک عمدتاً نمی‌خواهند در همة مسایل پنهان‌کاری کنند. گفتم در «همة مسایل»؛ چون در این کشورها هم مسایلی وجود دارند که از چشم افکار عمومی پنهان نگه داشته می‌شوند، ولی این مسایل چنان حاد و سری‌اند که فقط باید منتظر ویکی‌لیکس ماند که بیاید و در مورد آن‌ها دست به افشاگری بزند. اما یک سیاست مدار در افغانستان جوابیه‌یی نوشته و مسایل تازه‌یی را افشا کرده است. در این مقاله آمده است که دو ـ سه هفته پیش از آغاز روند ثبت نامِ نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، آقای کرزی او را دعوت کرده و از او خواسته است که به تیمی بپیوندد که مورد حمایتش است. آقای کرزی در این گفت‌وگو در مورد سه نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری کشور ابراز نظر کرده است. به بنیاد آن نوشته رییس‌جمهوری ـ که نمی‌خواهد در انتخابات دخالت کند و این موضوع را بارها مطرح کرده است ـ از وی خواسته که در انتخابات آینده به تیم یکی از افراد مورد نظر او ملحق شود. این اظهارات عملاً به چه معناست؟ آیا بی‌طرفی در انتخابات می‌تواند این‌گونه تبارز