mandegardaily.com
محمد یوسف‌ کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال: دور ماندنم از تیم ملی سبب از هم‌پاشی تیم شد | ماندگار
اشاره: کمتر از یک قرن از عمر فوتبال افغانستان می‌گذرد. در این جریان فوتبال افغانستان فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده و عضویت فدراسیون بین‌المللی فوتبال ( فیفا) و آسیا (fc) را نیز به دست آورده است. اما شانزده سال اخیر در پهلوی سایر گزینه‌ها زمینه برای رشد فوتبال نیز فراهم بوده و تیم ملی فوتبال کشور دست‌‌آوردهای چشم‌گیری داشته است. این تیم در سال ۲۰۱۳ توانست در«چلنج کپ» کشورهای جنوب آسیا قهرمانی را از آن خود کند. روزنامۀ ماندگار در مورد چالش‌های موجود در فدراسیون فوتبال، برگزار نشدن انتخابات در این نهاد و دست‌آوردهای یک‌و نیم دهه اخیر فوتبال کشور، گفت‌وگوی مختصری را با محمد یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال کشور انجام داده‌ که اینک می‌خوانید. ۹۰ سال از فوتبال افغانستان می‌گذرد. در این جریان فوتبال با چه فرود و فراز‌هایی روبرو بوده و به نظر شما در یک‌ونیم دهه اخیر فوتبال کشور چقدر رشد کرده است؟ فدراسیون فوتبال افغانستان یکی از نهادهای پیشتاز در عرصۀ معرفی کردن فوتبال کشور به نهادهای بین‌المللی فوتبال بوده است. این نهاد توانسته عضویت کنفدراسیون بین‌المللی فوتبال جهان (فیفا) و