manavidya.net
Results | ManaVidya
Results JNTUA JNTUH JNTUK JNTUA B.Pharmacy III Year II Semester (R15) Regular & Supplementary Examinations, May/June 2019 B.Tech III Year II Semester (R15) Regular & Supplementary Examinations, May/June 2019 Pharm.D Second Year (R17) Regular Examinations May/June 2019 Pharm.D Second Year (R14) Supplementary Examinations May/June 2019 MCA IV Semester (R09) Supplementary Examinations, May 2019 MCA V … Results Read More »