manaatale.wordpress.com
इश्क – (भाग २६)
भाग २५ पासून पुढे>> “रोहन.. मी जरा रतीच्या घरी चाललो आहे..”, टेबलावरुन कारची किल्ली उचलत कबीर म्हणाला “घरी? का रे? काय झालं?”, रोहन “अरे दोन दिवस झाले.. तिचा फोन…