mamysword71.wordpress.com
"מה לחשה החסה לסבתא" מאת אסנת גרינברג – המלצה על ספר ילדים בנושא תזונה בריאה
הנושא המרכזי בספר הילדים המקסים הזה הוא תזונת ילדים. מתארת לעצמי שהנושא הזה מעסיק עוד כמה מלבדי….. הספר מיועד לילדי הגיל הרך, שאותם "באופן יחסי" ניתן לשכנע בחשיבותם של ירקות ולהטמיע…