mamysword71.wordpress.com
"מילה של אמא" חוגגת 10 שנים!
"מילה של אמא" חוגגת 10 שנים! ב 7.11.2007 בהיותי בתחילת ההריון עם בני הבכור יהונתן החלטתי לפתוח בלוג! זאת בזכות קורס שלקחתי לגמול השתלמות וניהל אותו יגאל חמיש הרעיון לשם הבלוג – כול…